סקטור האנרגיה הוא ללא ספק אחד הסקטורים הגדולים והחשובים ביותר. הוא מכלול כל הענפים העוסקים בייצור ומכירה של אנרגיה, לרבות מוצרי דלק, כמו גם זיקוק חומר הגלם והפצתו כמוצר סופי.
החברה המודרנית, צורכת כמויות גדולות של דלקים שהם מרכיב חשוב בהתפתחות הכלכלה, ותעשיית האנרגיה היא תשתית חיונית לתחזוקה של כל כלכלה מודרנית בכל מדינה שהיא.

ביצועי המגזר נגזרים בעיקר מההיצע והביקוש לאנרגיה ולנפט. חברות המפיקות נפט ייהנו מרווחים גבוהים בזמן עליה במחירי הנפט וירוויחו פחות כאשר מחיר הנפט ירד. כמו כן, ענף האנרגיה רגיש מאוד לאירועים פוליטיים, שבעבר כבר גרמו לשינויים הסטוריים מחירי הנפט.

על מנת להבין טוב יותר את הרכב מגזר האנרגיה, ניתן לחלק חברות נפט וגז לשלושה חלקים :

אפסטרים, דאונסטרים, ומידסטרים.

חברות אפסטרים עוסקות בעיקר בשלבי המחקר, החיפושים וההפקה הראשונית של הנפט והגז.

חברות מידסטרים מתמקדות באכסון והובלה של נפט וגז.

חברות הדאונסטרים עוסקות בעידון, זיקוק ושיווק והפצה של נפט וגז.

כמו כן יש חברות גדולות, שהן חברות ‘משולבות’, משום שהן משלבות פעילות אפסטרים, מידסטרים ודאונסטרים, הפועלות משלב במחקר והתפוקה ועד לנקודת המכירה והן מהוות גורם מרכזי בתעשיית הנפט והגז.

חברות אפסטרים (במעלה הזרם)

חברות אפסטרים בתעשיית הנפט והגז, עוברת את כל השלבים הכרוכים מחקירה ראשונית ועד חילוץ ותפוקה של המשאב. אלה חברות שעשויות להשתלב בכל מחזור החיים של תעשיית הנפט והגז, או לקחת חלק רק בסגמנט האפסטרים. שם נוסף למגזר הוא חיפוש והפקה (E & P).

חיפושי נפט לעתים דורשים טכניקות מתוחכמות מאוד, המשתנות משדה לשדה, והטכנולוגיה הזמינה לחיפוש נפט מתקדמת במהירות.

באופן אינטואיטיבי, המחקר יתחיל באזור בעל פוטנציאל גבוה להכיל משאבים, בדרך כלל בעזרת מחקר גיאולוגי מקומי נודעים מאגרי הנפט בקרבת מקום. באזור המתגלה כבעל פוטנציאל גבוה, תיערך חקירה נוספת כדי להגדיר את איכות וכמות המשאב.

בשלב החיפושים, המטרה היא לאתר ולאמוד את הפוטנציאל של משאב. אם אזור מראה פוטנציאל לקיים משאב ראוי, יקדחו בארות כדי לבדוק את המשאב. בתחום הנפט והגז, קידוח הבדיקה הנו מרכיב חשוב בשלב המחקר והחיפוש. אם הבאר המחקרית תצליח, הצעד הבא הוא בניית בארות וחילוץ המשאב. חברות האפסטרים מפעילות גם את המתקנים שמביאים את הנפט הגולמי או הגז הטבעי אל פני השטח.

חברות מידסטרים (אמצע הזרם)

בשלבים הבאים ולאחר חילוץ המשאב, החלק של חברות האפסטרים נגמר והמושכות עוברות לחברות המידסטרים שאוספות את המשאב הגולמי באמצעות מערכת צינורות, רכבת ומשאיות לבתי הזיקוק שם משתלבות חברות הדאונסטרים בתהליך. לעתים הפעילות של חברות המידסטרים והדאונסטרים משולבות ומספקות את השירות, החל מנקודת ההוצאה של המשאב לפני השטח ועד נקודת המכירה. חברות המידסטרים, מספקות את הקשר החיוני בין הפקת נפט מאזורים מרוחקים, לבין אזור מרוכז באוכלוסייה שבו רוב הצרכנים נמצאים, ומהווה את גורם הביניים, בין חברות האפסטרים שדורשות קיבולת גבוה וחברות הדאונסטרים שמעוניינות בעלויות הובלה נמוכות יותר על ידי הובלה של כמות מלאים גדולה.

חברות דאונסטרים (במורד הזרם)

הפעילות של חברות הדאונסטרים מתרחשת כאמור לאחר שלב הייצור והתפוקה ועד לנקודת המכירה. פעילות יכולה לכלול זיקוק נפט גולמי והפצת תוצרי לוואי, כגון בנזין, נוזלי גז טבעי, סולר ומגוון מקורות אנרגיה אחרים, ועד מוצרים ברמה הקמעונאית.
ככל שהחברה קרובה יותר לצרכנים שלה, היא תאופיין יותר כחברת דאונסטרים.

חברות אלה מספקות את הקישור הקרוב ביותר למשתמשים יומיומיים. לאחר גילוי הנפט על ידי חברתו אפסטרים והעברתו על ידי חברות מידסטרים, הנפט עובר תהליך של עידון, זיקוק, שיווק, הפצה ועד לנקודת המכירה על ידי חברות הדאונסטרים. עם זאת, זיקוק נפט גולמי למוצרי נפט עשוי גם להתבצע במידסטרים.

עסקי הזיקוק אינם תנודתיים כמו תעשיית הקידוח. לרוב מדובר בעסק איטי ויציב הדורש השקעה עצומה של הון, דבר המקשה על חברות קטנות להרשות לעצמן להשתלב בענף. הדבר משאיר את האופק לקומץ קטן של שחקנים גדולים. למעשה, רוב תעשיית האנרגיה נשלטת על ידי חברות נפט גדולות ומשולבות האחראיות על כל שלבי הייצור, זיקוק ושיווק.

הבדלים בין חברות עצמאיות לחברות משולבות

ברת נפט וגז עצמאית, עשויה לשגשג או ליפול בעקבות עליה או נפילה של מחיר הנפט והגז. לעומתה וברוב המקרים, לחברה משולבת יש פחות דאגות בנוגע לתנודתיות המחיר. באמצעות פעילות מאוזנת בענף האפסטרים והדאונסטרים, חברת נפט וגז משולבת יכולה לגדר את פעולותיה בהצלחה.

בענף המחקר וההפקה, מחירי נפט נמוכים עלולים להיות מכה חזקה בכנף. למחירי הנפט השפעה ישירה ומיידית על חברות אלו. על מנת שחיפוש והפקת הנפט יהיה אפשרי ומשתלם מבחינה מסחרית. מחיר הנפט חייב להיות גבוה מעלות התפוקה מבחינה הגיונית, על כך יורחב בהמשך. מחירי נפט נמוכים משאירים לחברות האפסטרים שולי רווח מצומצמים ומשפיעים על ההכנסות בשורה העליונה, והדבר מאלץ לבצע קיצוצים וצמצומים מבחינה תפעולית.
עלויות תפוקה עשויות לטפוח בעקבות מספר גורמים, ביניהם המיקום הגאוגרפי של האזור המיועד, כמו גם שיטות שונות להוצאות המשאב מהאדמה, בין אם באזוריים גאוגרפיים קשים לקידוח או באזוריים ימיים, הדורשים פעילות מיוחדת כזו או אחרת בהתאם לעומק המים ועומק המשאב בתוך האדמה.

מהצד השני ובעוד חברות האפסטרים סובלות מקשיים בעקבות ירידת מחירי הנפט, חברות הדאונסטרים נהנות כאשר מחירי הנפט הגולמי יורד בחדות בתקופה קצרה. חברות אלה שעוסקות בעיקר בזיקוק נפט גולמי למוצרים שונים בשוק ובשיווק והפצת המוצרים אמנם עלולות להיפגע קלות בשולי הרווח, אך בתמונה רחבה יותר הדבר עשוי לגרום לצריכה רחבה יותר של מוצרים מזוקקים על ידי הציבור ולהגדלת המכירות שיגרמו לקיזוז שולי הרווח הנמוכים יחסית. לכן חשוב להצביע על הסיבה האמתית המניעה את המחיר, שכן כל עוד ירידת מחיר לא נגרמת מביקוש נמוך של נפט גולמי, חברות דאונסטרים אינן צריכות לדאוג כמו חברות מחקר ותפוקה.

כשמשלבים את פעילות האפסטרים, מידסטרים והדאונסטרים, מתקבלת יישות עסקית העוסקת בחקר, תפוקה, זיקוק והפצה של נפט וגז. כפי שנאמר, בהתחשב בעלויות הכניסה הגבוהות למועדון, רבות מחברות הנפט והגז הגדולות בעולם, כמו שברון (סימול :CVX) ואקסון מוביל (סימול : XOM) הן משולבות. חברות אלה יציבות יותר בדרך כלל ומגיבות טוב יותר לתנודתיות במחיר אך המשמעות היא שישנן תקופות מסוימות בהן חברות משולבות יפעלו בשולי רווחים נמוכים יותר מאשר חברות לא משולבות.

סיכונים במגזר האנרגיה

קידוח

קידוח פיזי, מסווג כדורש מיומנות גבוהה ומומחיות גבוהה. לכן,בעלי הכישורים נהנים מביקוש גבוה. כלומר, עבור חברות הנפט הדבר מתבטא שתשלום השכר כבד. מסיבה זו רוב חברות הקידוח פועלות כקבלנים אשר נשכרות על ידי יצרניות נפט וגז לתקופה מסויימת של זמן.

שיעור הניצול

גורם נוסף בו חייבים להתחשב, הוא שיעור הניצול, לו יחסים קרובים עם מחיר הנפט.
שיעור ניצול גבוה, פירושו שהמשאב שהופק יותר איכותי והדבר מתבטא ביותר הכנסות ורווחים. אסדות באיכות גבוהה יהיו בעלות שיעורי ניצול גבוהים, ובמיוחד בתקופות חלשות הדבר מוביל לצמיחה חזקה בהכנסות. עם זאת, זה לעתים למטבע שני צדדים, מאחר וככל ששיעור הניצול של החברה ילך ויעלה כך תתקשה החברה להגדיל את הכנסותיה בעתיד.
כמו כן כשמדובר על כושר ניצול, יש להתחשב ביכולת החברה לספק את המיטב מהמאגר ולקחת בחשבון את איכות הציוד שלה כמו גם את יכולתה האמתית לבחון את איכות המאגר בין אם ממוקם באזור גאוגרפי קל לניתוח ובין אם ממוקם במעמקי האוקיינוס ודורש מקבים יקרים יותר למחקר.

תנאים כלכליים

תעשיית הנפט מושפעת בקלות מתנאים כלכליים. אם המדינה נמצאת במיתון, פחות מוצרים מיוצרים, פחות אנשים נוסעים לעבודה, לוקחים חופשות וכו ‘. כל המשתנים האלה גורמים לשימוש פחות באנרגיה. כמו כן, אנליסטים מאמינים כי במקום לנתח חברות אנרגיה, צריך רק לחזות את המגמה במחירי האנרגיה. נכון שקיים מתאם חזק בין מחירי האנרגיה לביצועי הסקטור, אך כבר התווכחנו שחברה א’ סוחטת את הלימון אחרת מחברה ב’.

היצע וביקוש

מחירי נפט וגז משתנה מדקה לדקה. מבט על טווח המחירים ההיסטורי, הוא נקודת המוצא הראשונה כשמנתחים את סקטור האנרגיה. גורמים רבים משפיעים על המחיר, אך באופן מכריע, המשפיע העיקרי הוא ההיצע והביקוש. הביקוש בדרך כלל אינו משתנה יותר מידי, וצומח או מאט בקצב דומה לשל הכלכלה, אך זעזועי היצע יכולים להתרחש ממספר נסיבות, בין היתר פגישות OPEC בנושא האספקה בטווח הארוך.

סיכון פוליטי

הדרך היחידה שפוליטיקה יכולה להשפיע על חברות אנרגיה היא במובן הרגולטורי, על ידי מגוון תקנות והגבלים. פרשנות החוקים עשויה להיות שונה ממדינה למדינה, עם זאת הסיכון הפוליטי עולה בדרך כלל כאשר חברות נפט וגז פועלות מחוץ לגזרה הלאומית. בנוסף, הן נוטות להעדיף מדינות בעלות מערכות פוליטיות יציבות המאפשרות חוזים ארוכי טווח. הפעילות שהחברה מתחילה בה אינה תמיד הפעילות שהחברה עוסקת בפועל. כתוצאה משינויים או רוחות פוליטיות שהביאו שינויים רגולטוריים כאלה ואחרים וגם אותם יש לבחון בקפידה.

סיכונים גיאולוגיים

מרבית האסדות הקלות להפקה, הממוקמות בצורה נוחה מבחינה גאוגרפית, כבר הוצאו ומומשו. החקירה עברה לאזורים רחבים ובסביבה ידידותית פחות – כדוגמת אסדה בתעלת אוקיינוס מתפתל. הסיכון הגאוגרפי מתייחס הן לקושי של הפקת האסדה והן לגודלן המוערך. תפקיד הגאולוגים הוא למזער את הסיכון הגאולוגי על ידי בדיקות תכופות ונדיר כי ההערכות הן רחוקות מהאמת, אם כי ככל שהקדיחה רחוקה וקשה יותר, כך מן הסתם גם מחקר המאגר קשה יותר ותוצאות הבדיקות עלולות להיות מוסטות במקצת, מאשר תוצאה מדויקת שתתקבל במחקר פשוט יותר.

סיכוני עלות

כל הסיכונים הקודמים מוכלים לתוך הגדול מכולם – עלות התפעול. ככל שהפעלת המתקנים כבדה יותר ועבודת הקידוח קשה יותר, כך הפרוייקט הופך להיות יקר יותר. בשילוב עם מחיר הנפט המשתנה, שהוא מעבר לשליטה של החברות, כל עולות החששות ולעתים פרויקט הקידוח מצטייר כלא משתלם.
כמו כן עלות העובדים המוסמכים והמנוסים קבועה ויקרה. אשר מכבידה על התמונה הכללית בעיקר בזמנים של משבר במחירי הנפט, מאחר ואותן חברות ירצו להמשיך ולשמור על העובדים האלה קרוב לקראת זמנים טובים יותר.

צרו קשר

צרו קשר

השאירו כאן פרטים ונחזור אליך בהקדם:

WhatsApp chat רוצה לדבר עם נציג ב